Kommission

Vi säljer på kommission vilket betyder att du som leverantör får betalt i efterhand för de varor som sålts och du får då 40% av försäljningspriset. Arkivets 60% ska täcka bl.a. lokalhyra och personalkostnader. Standard är att du får 40% av försäljningspriset men för varor  som vi säljer för 1995 kr eller mer kommer du som leverantör få 60% i kommission. Du registreras som kund hos Arkivet vid din första inlämning, varorna vi tar in registreras, prismärks efter skick och aktualitet och hängs ut i butiken.

Varorna finns i butiken i 30 dagar. Efter 30 dagar ansvarar du själv för att plocka ihop och hämta de varor som inte blivit sålda och få pengar för det som blivit sålt. Varor som inte sålts eller hämtats tillbaka efter 30 dagar skänks vidare till välgörenhet. Pengarna du tjänat på dina sålda varor får du hämta ut när du vill och finns registrerade på ditt kundkonto tills utbetalning sker. Du kan välja att få dina pengar utbetalt via ditt bankkort eller använda dom för att handla i butiken.

VIKTIGT!

Pengarna betalas inte ut per automatik efter försäljning utan du själv måste meddela när utbetalning ska ske.